3T-Treningssenter » AFPT- salg, markedsføring og coaching
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny
Du er inne i undermenyen

AFPT- salg, markedsføring og coaching

Vinter 2024 skal 3T & AFPT gjøre et samarbeid, og tilbyr deg som PT på 3T en gylden sjanse til å øke kompetansen innenfor Salg, Markedsføring og Coaching. Emnet skal gi deg kompetanse og forståelse av salg og markedsføring i hverdagen som personlig trener. Du skal bli kjent med PT-yrket som et salgsyrke. Dette skjer i en teoretisk gjennomgang av salg og markedsføringsbegreper, rollen som personlig trener, og praktisk øving på salgstilnærming til kunden.

 

Å evne kommunikasjon er avgjørende for å nå ut med ditt budskap.
Derfor er dette en viktig del av PT-utdannelsen.

 

«I dette kurset fokuserer vi på sentrale refleksjoner rundt hva som kreves som personlig trener. Dette gjør vi gjennom å forstå markedet og din rolle som PT i et makro- og mikroperspektiv. I det store bildet dreier det seg om helse, og muligheten til å påvirke en større gruppe mennesker til gode valg i hverdagen.

 

I møte med kunden handler det om å forstå det enkelte mennesket og danne relasjoner. Kurset handler i stor grad om å forstå hvordan kundens behov danner grunnlaget for å havne i en salgssituasjon. Det stilles krav til riktig kommunikasjon og kunnskap om tilnærmingsmåter.

 

Til sist handler det om å kjenne seg selv, sine utviklingsområder, og sin styrke som PT. Underveis i kurset fokuserer vi også på å utvikle og kultivere PT-rollen. Dette gjør vi gjennom praktiske eksempler, diskusjon og rollespill.»

 

Etter endt emne skal studenten du tilegnet seg følgende kompetanse:

 

Kunnskap 

 • Forstå markedet i treningsbransjen, og din egen posisjon som PT i markedet.
 • Kunne gjøre rede for egne styrker og svakheter i PT-rollen.
 • Kunne gjøre rede for hvordan forventninger og behov avgjør en salgssituasjon.
 • Kunne gjøre rede for sentrale definisjoner på salg.
 • Kunne forstå salgssystemet i praksis.
 • Kunne gjøre rede for hvordan man utvikler en plan på salg- og markedsføring.
 • Forstå hvordan relasjoner påvirker salg.

 

Ferdigheter

 • Kunne bruke ulike salg- og markedsføringskanaler for å komme i kontakt med kunder.
 • Kunne utføre gode kartleggingssamtaler med potensielle kunder og finne behov.
 • Kunne kommunisere faglig kunnskap på en forståelig måte overfor kunden.
 • Kunne forholde seg kritisk til egen tilnærming til kunden og reflektere rundt egen salgsinnsats.
 • Programdesign og treningsplanlegging: Kunne legge opp til prøvetimer hvor kunden får testet hva personlig trening er, og hvordan det fungerer.
 • Kunne legge opp til PT-timer som gjør trening mer lystbetont og morsomt for kunden.
 • Ha kunnskap om å anvende aktuelle metoder og teknikker innenfor salg. Herunder closing-teknikker, oppfølgingssystemer med mer.
 • Kunne bruke sosiale medier for å markedsføre seg selv effektivt som personlig trener.

 

Generell kompetanse

 • Kunne lage en individuelt tilpasset salgsplan til seg selv, for å nå sine langsiktige og kortsiktige mål som PT.
 • Kunne gjennomføre helt konkrete tiltak for å komme i kontakt med kunder.
 • Finne kunders behov, levere treningstimer som tilfredsstiller kundens mål, og følge opp med et høyt service-nivå.
 • Erkjenne at PT-salg handler om å finne og vinne kunden gjennom å møte vedkommende på deres nivå.

 

Omfang:

 • Ingen videoleksjoner
 • Boken «Hvordan lykkes som Personlig Trener» i tillegg til utvalgte studier
 • 66 timer undervisning
 • Powerpointpresentasjoner

 

Fysiske samlinger på 3T-Rosten

 • 26-28. januar: Salg og markedsføring i teori og praksis.
 • 23-25. februar: Salg og markedsføring i teori og praksis.
 • 15-17. mars: Kommunikasjon og coaching.

 

Deltakelse

Det kreves 80 % deltagelse ved obligatoriske samlinger/undervisning. Fremmøtet blir registrert med fremmøte-lister. Ved mer enn 20 % fravær vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har selv ansvar for å melde om fremmøte.

 

Pris

 • Ordinær pris: 20 900,-
 • 3T dekker 70 % av kostnadene mot at PT selv dekker 30 % (6270,-) i tillegg til å signere Avtale om kurs :

AFPT SALG, MARKEDSFØRING OG COACHING

 

 

Litteraturliste

Arntzen, A., Abrahamsen, F., Haugen, R. (2014): Personlig Trener: Hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching
Akilles Forlag. ISBN 9788272862410
Sideantall: 268.
Boken finnes online

 

Greshes, W.. (2006): The Best Damn Sales Book Ever: 16 Rock-Solid Rules For Achieving Sales Success
ISBN: 978-0-471-75728-3

Boken finnes online

 

Vi tar ingen betaling ved påmelding, men egenandel må betales før første helgesamling.

Frist: 01.12-2023

 

 

 

 

Les med på AFPT egne sider