3T-Treningssenter » Håndball Workshop 2020
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny
Du er inne i undermenyen

Håndball Workshop 2020

Håndballfysiske tilbud

Vi gjentar suksessen fra tidligere år med nye håndballfysiske tilbud i perioden mai til juni. Nytt av året er seminar og workshops for trenere, foreldre og andre personer tilknyttet utvikling av spillere. I tillegg har vi en ny og mer tydelig nivåinndeling for spillertilbudene. Alle tilbudene er et samarbeidsprosjekt mellom Rema 1000 Akademiet, 3T-treningsenter, Nidaros Idrettsungdomsskole og Trondheim Idrettsklinikk.

 

Tilbud for spillere

Tilbudene for spillere har vi i år valgt å systematisere inn i 3 ulike nivåer.  Fra det generelle og grunnleggende til det mer spesifikke, men alle nivåene er spesielt tilpasset håndball og de kravene håndballen stiller. På øverste nivå, nivå tre, er fokuset på individuell utvikling. Nytt i år er også at vi kjører posisjonsspesifikk fysisk trening som går parallelt med styrketilbudene for de som deltar på nivå 2.

Følg linken for påmelding og mer informasjon om tilbudene (sett inn link her)

 

Tilbud på nivå 1

 • Innføring i fysisk trening
 • Innføring i skadeforebyggende tiltak
 • Innføring i prestasjonsernæring
 • Tilbudene er tilpasset yngre spillere ønsker å påbegynne fysisk trening

 

Tilbud på nivå 2

 • Opplæring i viderekommende styrke- og eksplosivitetsøvelser
 • Skadeforebyggende tiltak nivå 2
 • Prestasjonsernæring nivå 2
 • Innføring i posisjonsspesifikk fysisk trening (NB! egen påmelding)
 • Tilbudene er tilpasset spillere som ønsker å påbegynne eller optimalisere styrketrening med ytre belastning

 

Tilbud på nivå 3

 • Individuelt tilpasset styrke- og eksplosivitetstrening
 • Fysiske tester og individuellkartlegging
 • Mulighet for individuell oppfølging av ernæring og fysio
 • Tilbudene er forbeholdt viderekommende spillere som tidligere har gjennomført kursene på nivå 2 eller som har vært med på tilsvarende tilbud

 

Seminar og workshops for trenere

Seminar og workshops er nytt av året og er noe vi ønsker å satse på for å kunne skape arenaer for trenere hvor de kan utvikle sin kompetanse innenfor fysisk trening og skadeforebygging. Vi ønsker også å bidra til å skape flere møteplasser for erfaringsutveksling hos trenere på tvers av klubber. Følg linken for påmelding og mer informasjon om hver enkelt temakveld (sett inn link her)