3T-Treningssenter » Antidoping policy
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Antidoping policy

3T-Treningssenter har i samråd med Antidoping Norge implementert antidopingprogram på alle våre treningssenter. 3T har nulltoleranse for doping. Antidopingprogrammet skal bidra til å bekjempe og forebygge dopingbruk på våre treningssentre.

 

Programmet består av tre deler:

  • Opplæring av ansatte
  • Dopingkontroll
  • Informasjonsmateriell

 

På 3T-Treningssenter gjennomfører vi jevnlig dopingtester. Men selv om dopingtester er et effektivt og avskrekkende virkemiddel, vil alltid forebyggende og holdningsskapende arbeid være grunnpilaren i et rent miljø. Dette skapes gjennom gode forbilder og jevnlige samtaler med medlemmer vi ser er i faresonen. Samtalen er helt ufarlig, men 3T får mulighet til å presentere sitt antidoping-program, gitt informasjon rundt doping, samt bli bedre kjent med medlemmet.

 

Medlemmet på sin side får stille de spørsmålene de måtte ha rundt doping i tillegg til at vi kan prate generelt om treningsvaner og eventuelle andre ting som medlemmet måtte ønske å ta opp. Erfaringsmessig er dette gode samtaler som skaper et mer åpent forhold mellom medlemmet og 3T-Treningssenter. Vårt overordnede mål er å opprettholde et dopingfritt og trivelig treningsmiljø på alle våre treningssenter.

 

3T-kjeden har vist at de tar antidoping på alvor. Vi er glade for at norske treningssentre viser muskler i antidopingarbeidet. Vi er helt avhengig av å ha med denne bransjen med oss i kampen for et dopingfritt samfunn.

 

– Anders Solheim, daglig leder ved Antidoping Norge

 

Virke Trening er stolte over at treningskjeden 3T er sitt samfunnsansvar bevisst og tar et aktivt standpunkt mot doping. Treningskjeden 3T driver et forbilledlig forebyggende arbeid mot doping på treningssentre.

 

– Anne Thidemann, tidligere direktør ved Virke Trening

 

Om Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe doping. Antidoping Norge tar hvert år om lag 3000 dopingprøver av norske idrettsutøvere, i tillegg til et omfattende forebyggende arbeid mot doping i og utenfor idrettsbevegelsen.

 

antidoping2

 

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider 3T med Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygg opp et treningssenter med gode holdninger. SI NEI TIL DOPING.

Del på