3T-Treningssenter » Personvernerklæring
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Personvernerklæring

 

Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

 

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

 

3T er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.
Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak kontrakt, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

 

Hvilke personopplysninger samler 3T om deg og hvorfor?

 

Vi registrerer personopplysninger for å kunne levere tjenesten du forventer av oss. Dette omfatter kontaktinformasjon som navn, adresse, mailadresse, fødselsdato, telefonnummer, betalingsinformasjon og aktivitet. Dette benytter vi for å administrere timeavtaler, betaling og øvrige forpliktelser under treningsavtalen. Vi ønsker å forstå markedstrender og behov gjennom statistikk, derfor analyserer vi data for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Vi vil kun samle inn og bruke de personopplysninger som er nødvendige.
Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du melder deg inn hos oss og opplysninger du på annen måte frivillig gir fra deg. For eksempel når du oppgir personlig informasjon til en personlig trener. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse og annen informasjon.
Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester: Når du bruker våre nettsider eller trener på våre treningssenter, registrerer vi din aktivitet. Digitale fotspor som legges igjen når du benytter våre digitale plattformer bl.a. www.3t.no. Vi samler informasjon om hvor ofte du besøker oss og hvilke senter du benytter geografisk. Vi lagrer informasjon dersom du har kontrakt med en personlig trener eller har oppgitt personopplysninger for å få et tilpasset treningsprogram.
3T lagrer bilde for å kunne identifisere deg ved innpassering. Vi lagrer informasjon vedr. betalingshistorikk i hht. oppbevaringsplikten.

 

Markedsføring og spørreundersøkelser

 

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan selv oppdatere og endre dine samtykker på «Min Side». All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.
Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel for å forbedre våre tjenester eller utvide tilbudet.

 

Deles informasjon med andre?

 

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig
behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor 3T. 3T vil kunne benytte dine opplysninger til intern markeføring og informasjon av fordelaktige rabatter og fordeler som ditt 3T-Medlemskap gir hos f.eks 3T-Klinikken, 3T-Shop og 3T-Golf.
Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som
krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i utgangspunktet være
samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert vil alltid være kjent med vår utlevering. Merk at
vi i noen sammenhenger vil være forpliktet ved lov til å utlevere dine personopplysninger. Vi deler
informasjon med de som utfører tjenester på våre vegne.
3T bidrar til forskning via NTNU og diverse studentoppgaver. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i
utgangspunktet være samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert alltid vil være kjent med
vår utlevering via spørreskjema. All data via slike prosjekter vil alltid bli anonymisert, slik at
forskningen kun benytter anonymiserte data. Personer kan derfor aldri bli identifisert ut i fra disse
data.

 

Dine rettigheter til innsyn, korrigering, sletting og lagring:

 

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du har rett til korrigering av feilaktige
opplysninger. Fornavn og etternavn korrigeres ved henvendelse til ett av våre senter mot framvisning
av legitimasjon. Adresse og andre kontaktopplysninger kan endres på Min Side på 3t.no eller ved
henvendelse i en resepsjon. Du har rett til å bli glemt. Dette kan utføres når:

 

  • Informasjonen ikke lengre er relevant for det formålet den ble innsamlet for
  • Du ikke har utestående fordringer
  • Lovpålagte hensyn er fullført

 

Anmodning kan sendes til personvern@3t.no
Retting og sletting av registrerte opplysninger er hjemlet i regelverket – som også gir noen
begrensende unntak. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med oss. 3T sletter registrerte
personopplysninger når de ikke lenger er formålstjenlig. Av og til gjør vi endringer i
personvernerklæringen vår.

 

Informasjonskapsler

 

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside www.3t.no. En informasjonskapsel er
en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker. Du
kan slette våre informasjonskapsler ved å skru av funksjonen i nettleseren din.

 

Kontakt oss

 

Har du spørsmål vedrørende vår behandling og lagring av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt
med oss:
3T-Produkter AS
Vestre Rosten 80
7075 TILLER
E-post: personvern@3t.no