3T-Treningssenter » Barnehjemmet Mia Casa
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Barnehjemmet Mia Casa

Mia Casa er en trøndersk stiftelse som har fått bygd et stort omsorgshjem i Iasi i Moldova-regionen, som er den fattigste delen av Romania. Her kommer hver krone som gis helt frem til mål. Mia Casa Stiftelsen, ved Berit Lånke, Unni Thommesen og Berit Schanke, startet innsamlingene i 2001. For innsamlede midler restaurerte de et gammelt herskapshus utenfor Iasi i Romania.

 

3T har siden oppstarten bidratt med årlige tilskudd til driften av omsorgshjemmet.

 

Hjelp Mia Casa Stiftelsen – du kan være med å gjøre livet bedre for 30 vanskeligstilte barn i Romania.
Omsorgssenteret har nå vært i drift i mange år, og vi kan med stolthet si at prosjektet er en suksess for barna som kommer fra svært belastede familier. Barna kommer til senteret etter skolen, de minste allerede kl. 12. Her får de mat, omsorg, klær og hjelp til lekser av kvalifisert lærer. Huset ligger i en stor eplehage, og i deler av hagen dyrkes det grønnsaker og blomster, som barna steller. Barna deltar også på ulike aktiviteter i senteret. De oppfører skuespill for foreldre og lærere, lærer å spille bl.a. gitar, håndarbeid og matlaging. De driver idrett og har fått installert flere PCer. Det arrangeres utflukter til både museer og konserter. I sommerferien arrangeres det sommerskole og sommerleirer som gjør at barna har aktiviteter også når skolen ellers er stengt.

 

Terapi gjennom aktiviteter
Det utføres psykopedagogiske undersøkelser av barna gjennom diskusjoner og samtaleterapi. Her får man tatt tak i problemer gjennom psykologiske tester og rollespill. Gjennom aktiviteter som tegning, maling, modellering, diktlesing, musikk, utendørs lek og aktiviteter får de uttrykt sine følelse og jobbet med problemer og løsninger. Det føres også samtaler om forhold i skole og hjem for å oppmuntre til ikke å svare på urett med vold og å utvikle kommunikasjonsevnene. Bla. for å forhindre drop- out i skolen. Samtaler med rektor på skolen viser god framgang i skolefagene og oppførsel.

 

Forberedelse til voksenlivet gjøres bl.a. ved å delta i rengjøring og matlaging, lære riktig hygiene og bordskikk og oppfordre til leselyst ved å låne bøker som de får ta med hjem. I tillegg jobbes det med foreldresamtaler i hjemmene, noe som har bidratt til å få noen foreldre i jobb.

 

Vekker oppsikt
Omsorgssenteret har vakt oppsikt i omliggende kommuner i Romania. Flere har uttalt at det er det beste tiltak de har sett som kan bidra til å forhindre at barna havner i kriminalitet og menneskehandel, noe som er et stort problem i Romania. Vi håper at dette kan bidra til at de får et grunnlag til å komme seg ut av de forferdelige forhold som de lever under, og gi dem en visjon om at de kan komme ut av den fattigdommen de har vokst opp i.

 

Driftskostnadene dekkes av Mia Casa Stiftelsen i Trondheim, kirken og kommunen i Romania.

 

HJELP OSS Å HJELPE!
Vi tar gjerne imot støtte.
Kontonr: 4200 41 46535

Del på